תוצאה
קטגוריה
28 / 7
25%
מגדר
41 / 11
27%
כללי
41 / 11
27%
Run 8/41
Swim 12/41
Run 18/41
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:10
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:10:53
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:16:56
מעבר
T1
T2
דירוג