תוצאה
קטגוריה
28 / 6
22%
מגדר
41 / 10
25%
כללי
41 / 10
25%
Run 7/41
Swim 13/41
Run 8/41
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:05:10
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:10:54
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 1.00 Km 00:16:32
מעבר
T1
T2