תוצאה
קטגוריה
8 / 8
100%
מגדר
8 / 8
100%
כללי
24 / 22
92%
Run 22/24
Swim 18/24
Run 22/24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 500m 0.50 Km 00:02:48
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:08:32
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 500m 0.50 Km 00:12:15
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
4 ליה ליאון 00:08:49
5 יהלי לוי 00:08:56
6 מעין 06 מגל 00:09:03
7 שביט פרקש 00:10:52
8 דנה שינפלד 00:12:15