תוצאה
קטגוריה
5 / 3
60%
מגדר
16 / 12
75%
כללי
24 / 19
80%
Run 17/24
Swim 23/24
Run 16/24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 500m 0.50 Km 00:02:30
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:08:49
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 500m 0.50 Km 00:11:48
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
1 עדן אנדרייץ 00:08:57
2 טום סנדלר 00:11:15
3 ברק צימליכמן 00:11:48
4 אורי מרגלית 00:11:56
5 עומר רוטברט 00:14:40