תוצאה
קטגוריה
11 / 8
73%
מגדר
16 / 9
57%
כללי
24 / 15
63%
Run 15/24
Swim 15/24
Run 17/24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 500m 0.50 Km 00:02:26
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:07:10
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 500m 0.50 Km 00:10:15
מעבר
T1
T2