תוצאה
קטגוריה
11 / 4
37%
מגדר
16 / 4
25%
כללי
24 / 9
38%
Run 2/24
Swim 11/24
Run 1/24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 500m 0.50 Km 00:01:59
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:06:28
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 500m 0.50 Km 00:08:56
מעבר
T1
T2
דירוג