תוצאה
קטגוריה
8 / 4
50%
מגדר
8 / 4
50%
כללי
24 / 7
30%
Run 14/24
Swim 3/24
Run 8/24
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 500m 0.50 Km 00:02:20
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 200 m 00:06:04
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 500m 0.50 Km 00:08:49
מעבר
T1
T2