תוצאה
קטגוריה
2307 / 1007
44%
מגדר
4914 / 1848
38%
כללי
6451 / 1987
31%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:32:10
Run 10K 10.00 Km 00:50:49
Run 21.1K 21.10 Km 01:53:39
Total Run 21.10 Km 01:53:39
הצג מפה
דירוג