תוצאה
קטגוריה
2307 / 178
8%
מגדר
4914 / 332
7%
כללי
6451 / 348
6%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:29:44
Run 10K 10.00 Km 00:46:28
Run 21.1K 21.10 Km 01:37:15
Total Run 21.10 Km 01:37:15
הצג מפה