תוצאה
קטגוריה
2307 / 1013
44%
מגדר
4914 / 1855
38%
כללי
6451 / 1994
31%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:35:35
Run 10K 10.00 Km 00:45:53
Run 21.1K 21.10 Km 01:53:41
Total Run 21.10 Km 01:53:41
הצג מפה