תוצאה
קטגוריה
131 / 67
52%
מגדר
4914 / 3565
73%
כללי
6451 / 4144
65%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:38:32
Run 10K 10.00 Km 00:59:49
Run 21.1K 21.10 Km 02:09:08
Total Run 21.10 Km 02:09:08
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
63 daniel tolub 02:07:27
64 מישאל וייל 02:07:49
65 אלי אבידן 02:08:09
66 ראובן עובדיה 02:08:17
67 אריה פונדק 02:09:08
68 שלום אוסקר 02:09:15
69 מרדכי חלק 02:09:17
70 בעז שוהם 02:09:20
71 מנשה גלעד 02:09:22
תמונות