תוצאה
קטגוריה
2307 / 558
25%
מגדר
4914 / 968
20%
כללי
6451 / 1024
16%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:32:37
Run 10K 10.00 Km 00:51:13
Run 21.1K 21.10 Km 01:45:48
Total Run 21.10 Km 01:45:48
הצג מפה
דירוג