תוצאה
קטגוריה
2307 / 550
24%
מגדר
4914 / 956
20%
כללי
6451 / 1010
16%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:32:50
Run 10K 10.00 Km 00:40:22
Run 21.1K 21.10 Km 01:45:44
Total Run 21.10 Km 01:45:44
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
546 ישי דרומי 01:45:37
547 אלון דובובי 01:45:37
548 גרינברג דביר 01:45:39
549 רועי כהן 01:45:40
550 דוד בן גיגי 01:45:44
551 עמית מלכה 01:45:44
552 יובל גאון 01:45:44
553 לוי ראוכברגר 01:45:45
554 מיכאל גרבצב 01:45:45