תוצאה
קטגוריה
1011 / 524
52%
מגדר
4914 / 2620
54%
כללי
6451 / 2910
46%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:38:03
Run 10K 10.00 Km 00:59:01
Run 21.1K 21.10 Km 01:59:43
Total Run 21.10 Km 01:59:43
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
520 איציק שטרייספלד 01:59:40
521 שמעון מורד 01:59:40
522 שרת יוסי 01:59:40
523 תמיר דיין 01:59:42
524 רום קשת 01:59:43
525 גל זיו 01:59:45
526 אבי דואק 01:59:45
527 גור בירון 01:59:46
528 ישראל חזן 01:59:47
תמונות