תוצאה
קטגוריה
1011 / 1008
100%
מגדר
4914 / 4893
100%
כללי
6451 / 6416
100%
הצג מפה