תוצאה
קטגוריה
2307 / 201
9%
מגדר
4914 / 374
8%
כללי
6451 / 390
7%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:28:34
Run 10K 10.00 Km 00:45:33
Run 21.1K 21.10 Km 01:38:09
Total Run 21.10 Km 01:38:09
הצג מפה