פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:37:39
Run 10K 10.00 Km 00:59:54
Run 21.1K 21.10 Km 02:10:24
Total Run 21.10 Km 02:10:24
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
96 Tracey Jago 02:10:02
97 אילנה רמאן 02:10:18
98 חני ויינטראוב 02:10:22
99 סבאן אדית 02:10:22
100 אורית כהן 02:10:24
101 תמר רוזנווקס 02:10:27
102 רוית מיכאלי 02:10:51
103 תמר פלר 02:11:01
104 גלי פוספלד 02:11:09
תמונות