תוצאה
קטגוריה
2307 / 2172
95%
מגדר
4914 / 4549
93%
כללי
6451 / 5716
89%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:45:17
Run 10K 10.00 Km 01:10:25
Run 14.5K 14.50 Km 01:40:54
Run 21.1K 21.10 Km 02:27:27
Total Run 21.10 Km 02:27:27
הצג מפה
תמונות