תוצאה
קטגוריה
449 / 170
38%
מגדר
4914 / 2298
47%
כללי
6451 / 2520
40%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:32:48
Run 10K 10.00 Km 00:52:33
Run 21.1K 21.10 Km 01:57:27
Total Run 21.10 Km 01:57:27
הצג מפה