תוצאה
קטגוריה
234 / 6
3%
מגדר
4914 / 275
6%
כללי
6451 / 285
5%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:28:12
Run 10K 10.00 Km 00:44:29
Run 14.5K 14.50 Km 01:04:47
Run 21.1K 21.10 Km 01:35:49
Total Run 21.10 Km 01:35:49
הצג מפה