תוצאה
קטגוריה
361 / 18
5%
מגדר
1537 / 65
5%
כללי
6451 / 1125
18%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:32:34
Run 10K 10.00 Km 00:50:43
Run 21.1K 21.10 Km 01:46:40
Total Run 21.10 Km 01:46:40
הצג מפה