תוצאה
קטגוריה
1011 / 122
13%
מגדר
4914 / 565
12%
כללי
6451 / 592
10%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:31:08
Run 10K 10.00 Km 00:48:22
Run 21.1K 21.10 Km 01:40:57
Total Run 21.10 Km 01:40:57
הצג מפה