תוצאה
קטגוריה
2307 / 18
1%
מגדר
4914 / 22
1%
כללי
6451 / 22
1%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:24:04
Run 21.1K 21.10 Km 01:18:20
Total Run 21.10 Km 01:18:20
הצג מפה