תוצאה
קטגוריה
2307 / 7
1%
מגדר
4914 / 7
1%
כללי
6451 / 7
1%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:20:45
Run 10K 10.00 Km 00:33:15
Run 21.1K 21.10 Km 01:11:11
Total Run 21.10 Km 01:11:11
הצג מפה
תמונות