תוצאה
קטגוריה
727 / 56
8%
מגדר
4914 / 363
8%
כללי
6451 / 379
6%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:30:01
Run 10K 10.00 Km 00:46:27
Run 21.1K 21.10 Km 01:37:48
Total Run 21.10 Km 01:37:48
הצג מפה
דירוג
תמונות