תוצאה
קטגוריה
2307 / 546
24%
מגדר
4914 / 948
20%
כללי
6451 / 1002
16%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:32:15
Run 10K 10.00 Km 00:50:48
Run 21.1K 21.10 Km 01:45:37
Total Run 21.10 Km 01:45:37
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
542 S?bastien Bros 01:45:33
543 שגיא צור 01:45:33
544 גל זילברמן 01:45:34
545 Anton Malmygin 01:45:34
546 ישי דרומי 01:45:37
547 אלון דובובי 01:45:37
548 גרינברג דביר 01:45:39
549 רועי כהן 01:45:40
550 דוד בן גיגי 01:45:44