תוצאה
קטגוריה
234 / 44
19%
מגדר
4914 / 1201
25%
כללי
6451 / 1272
20%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:32:30
Run 10K 10.00 Km 00:50:40
Run 21.1K 21.10 Km 01:47:59
Total Run 21.10 Km 01:47:59
הצג מפה