פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:30:33
Run 10K 10.00 Km 00:47:46
Run 21.1K 21.10 Km 01:45:40
Total Run 21.10 Km 01:45:40
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
545 Anton Malmygin 01:45:34
546 ישי דרומי 01:45:37
547 אלון דובובי 01:45:37
548 גרינברג דביר 01:45:39
549 רועי כהן 01:45:40
550 דוד בן גיגי 01:45:44
551 עמית מלכה 01:45:44
552 יובל גאון 01:45:44
553 לוי ראוכברגר 01:45:45