תוצאה
קטגוריה
2307 / 554
25%
מגדר
4914 / 960
20%
כללי
6451 / 1014
16%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:29:27
Run 10K 10.00 Km 00:46:41
Run 21.1K 21.10 Km 01:45:45
Total Run 21.10 Km 01:45:45
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
550 דוד בן גיגי 01:45:44
551 עמית מלכה 01:45:44
552 יובל גאון 01:45:44
553 לוי ראוכברגר 01:45:45
554 מיכאל גרבצב 01:45:45
555 עוז לומס 01:45:45
556 יהונתן שטופמן 01:45:46
557 רובי נוימן 01:45:47
558 מיכאל פורת 01:45:48