פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:30:26
Run 10K 10.00 Km 00:48:15
Run 21.1K 21.10 Km 01:42:49
Total Run 21.10 Km 01:42:49
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
37 רם גל 01:42:30
38 ישראל רום 01:42:40
39 הראל כנפו 01:42:44
40 בועז גולן 01:42:47
41 יפתח וינשטיין 01:42:49
42 שלמה שטימלר 01:43:08
43 יונה ליבנה 01:43:10
44 רונן אהרון 01:43:24
45 אלעד טירן 01:43:59