תוצאה
קטגוריה
1011 / 127
13%
מגדר
4914 / 595
13%
כללי
6451 / 623
10%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:29:24
Run 10K 10.00 Km 00:47:05
Run 21.1K 21.10 Km 01:41:21
Total Run 21.10 Km 01:41:21
הצג מפה