תוצאה
קטגוריה
1011 / 20
2%
מגדר
4914 / 81
2%
כללי
6451 / 85
2%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:28:08
Run 10K 10.00 Km 00:43:34
Run 21.1K 21.10 Km 01:27:50
Total Run 21.10 Km 01:27:50
הצג מפה
דירוג