תוצאה
קטגוריה
1011 / 10
1%
מגדר
4914 / 42
1%
כללי
6451 / 43
1%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:25:30
Run 10K 10.00 Km 00:40:05
Run 21.1K 21.10 Km 01:23:59
Total Run 21.10 Km 01:23:59
הצג מפה