תוצאה
קטגוריה
1011 / 5
1%
מגדר
4914 / 31
1%
כללי
6451 / 31
1%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:24:47
Run 10K 10.00 Km 00:38:56
Run 14.5K 14.50 Km 00:56:33
Run 21.1K 21.10 Km 01:22:40
Total Run 21.10 Km 01:22:40
הצג מפה