פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:30:19
Run 10K 10.00 Km 00:47:25
Run 21.1K 21.10 Km 01:39:10
Total Run 21.10 Km 01:39:10
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
22 Jeff Paul 01:38:33
23 רונן קלישר 01:38:36
24 דוני אלרון 01:38:51
25 רן קרלין 01:39:00
26 אלון משה 01:39:10
27 רון לוטטי 01:39:30
28 אפרים מנגל 01:39:42
29 עפר כהן 01:40:39
30 חן בר-נתן 01:40:41