תוצאה
קטגוריה
1011 / 636
63%
מגדר
4914 / 3107
64%
כללי
6451 / 3527
55%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:37:01
Run 10K 10.00 Km 00:58:22
Run 21.1K 21.10 Km 02:04:05
Total Run 21.10 Km 02:04:05
הצג מפה