תוצאה
קטגוריה
234 / 7
3%
מגדר
4914 / 331
7%
כללי
6451 / 347
6%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:30:05
Run 10K 10.00 Km 00:46:53
Run 21.1K 21.10 Km 01:37:12
Total Run 21.10 Km 01:37:12
הצג מפה
דירוג
תמונות