תוצאה
קטגוריה
2307 / 11
1%
מגדר
4914 / 11
1%
כללי
6451 / 11
1%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:22:18
Run 10K 10.00 Km 00:34:51
Run 21.1K 21.10 Km 01:13:13
Total Run 21.10 Km 01:13:13
הצג מפה