תוצאה
קטגוריה
1011 / 637
64%
מגדר
4914 / 3115
64%
כללי
6451 / 3537
55%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 6K 6.10 Km 00:36:05
Run 10K 10.00 Km 00:56:59
Run 14.5K 14.50 Km 01:23:10
Run 21.1K 21.10 Km 02:04:11
Total Run 21.10 Km 02:04:11
הצג מפה