תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 223
36%
מגדר
1599 / 490
31%
כללי
1825 / 507
28%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:39:06
Run 10K 10.00 Km 00:50:18
Run 20K 20.00 Km 01:39:59
Run 21.1K 21.10 Km 01:39:59
Run 28K 28.40 Km 02:24:13
Run 30K 30.00 Km 02:33:49
Run 35.5K 35.50 Km 03:01:42
Run 37.5K 37.70 Km 03:15:36
Run 40K 40.00 Km 03:31:52
Run 42.2K 42.20 Km 03:44:41
Total Run 42.20 Km 03:44:41
הצג מפה