תוצאה
אישי
קטגוריה
299 / 138
47%
מגדר
1599 / 683
43%
כללי
1825 / 712
40%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:46:24
Run 10K 10.00 Km 01:00:07
Run 20K 20.00 Km 01:55:53
Run 21.1K 21.10 Km 01:55:53
Run 28K 28.40 Km 02:43:20
Run 30K 30.00 Km 02:53:02
Run 35.5K 35.50 Km 03:19:13
Run 37.5K 37.70 Km 03:32:06
Run 40K 40.00 Km 03:46:56
Run 42.2K 42.20 Km 03:58:02
Total Run 42.20 Km 03:58:02
הצג מפה
דירוג

רצף זמן