תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 265
43%
מגדר
1599 / 579
37%
כללי
1825 / 601
33%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:41:39
Run 10K 10.00 Km 00:53:57
Run 20K 20.00 Km 01:46:12
Run 21.1K 21.10 Km 01:46:12
Run 28K 28.40 Km 02:33:42
Run 30K 30.00 Km 02:43:48
Run 35.5K 35.50 Km 03:12:16
Run 37.5K 37.70 Km 03:25:28
Run 40K 40.00 Km 03:40:51
Run 42.2K 42.20 Km 03:52:10
Total Run 42.20 Km 03:52:10
הצג מפה
דירוג