תוצאה
אישי
קטגוריה
43 / 19
45%
מגדר
1599 / 1038
65%
כללי
1825 / 1123
62%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:46:10
Run 20K 20.00 Km 02:02:08
Run 21.1K 21.10 Km 02:02:08
Run 28K 28.40 Km 02:58:27
Run 30K 30.00 Km 03:09:24
Run 35.5K 35.50 Km 03:38:28
Run 37.5K 37.70 Km 03:52:30
Run 40K 40.00 Km 04:08:33
Run 42.2K 42.20 Km 04:20:02
Total Run 42.20 Km 04:20:02
הצג מפה