תוצאה
אישי
קטגוריה
83 / 66
80%
מגדר
1599 / 1367
86%
כללי
1825 / 1523
84%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:50:16
Run 10K 10.00 Km 01:04:14
Run 20K 20.00 Km 02:05:59
Run 21.1K 21.10 Km 02:05:59
Run 28K 28.40 Km 03:02:28
Run 30K 30.00 Km 03:14:19
Run 35.5K 35.50 Km 03:49:15
Run 37.5K 37.70 Km 04:08:09
Run 40K 40.00 Km 04:28:47
Run 42.2K 42.20 Km 04:44:11
Total Run 42.20 Km 04:44:11
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
62 יחזקאל הן 04:40:33
63 Andrei Balitski 04:43:48
64 יפתח בר 04:44:02
65 איתן בקנשטיין 04:44:59
66 חזי סמוכה 04:45:44
67 אחאב רון 04:45:55
68 רוני מלמלה 04:46:12
69 דני שטיינברג 04:46:54
70 יורם טל 04:48:00

רצף זמן