תוצאה
אישי
קטגוריה
361 / 342
95%
מגדר
1599 / 1484
93%
כללי
1825 / 1678
92%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:52:57
Run 10K 10.00 Km 01:08:21
Run 20K 20.00 Km 02:16:05
Run 21.1K 21.10 Km 02:16:05
Run 28K 28.40 Km 03:16:41
Run 30K 30.00 Km 03:29:44
Run 35.5K 35.50 Km 04:05:45
Run 37.5K 37.70 Km 04:23:35
Run 40K 40.00 Km 04:43:42
Run 42.2K 42.20 Km 04:58:52
Total Run 42.20 Km 04:58:52
הצג מפה
דירוג