תוצאה
אישי
קטגוריה
299 / 288
97%
מגדר
1599 / 1544
97%
כללי
1825 / 1758
97%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:54:59
Run 10K 10.00 Km 01:10:20
Run 20K 20.00 Km 02:19:02
Run 21.1K 21.10 Km 02:19:02
Run 28K 28.40 Km 03:21:44
Run 30K 30.00 Km 03:36:03
Run 35.5K 35.50 Km 04:14:29
Run 37.5K 37.70 Km 04:35:35
Run 42.2K 42.20 Km 05:15:18
Total Run 42.20 Km 05:15:18
הצג מפה
דירוג
מיקום שם זמן
284 צפריר גולן 05:06:50
285 חמי בנר 05:07:20
286 דורון קוטר 05:10:09
287 דורון שלמון 05:11:45
288 אילן תורגמן 05:17:03
289 טל פרידלר 05:20:40
290 יריב פרגן 05:26:51
291 זאב עדיני 05:26:56
292 יולי גוטמנס 05:27:06

רצף זמן