תוצאה
אישי
קטגוריה
83 / 78
94%
מגדר
1599 / 1519
95%
כללי
1825 / 1727
95%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 01:05:18
Run 10K 10.00 Km 01:19:59
Run 20K 20.00 Km 02:22:51
Run 21.1K 21.10 Km 02:22:51
Run 28K 28.40 Km 03:21:01
Run 30K 30.00 Km 03:33:39
Run 35.5K 35.50 Km 04:09:41
Run 37.5K 37.70 Km 04:30:54
Run 42.2K 42.20 Km 05:10:04
Total Run 42.20 Km 05:10:04
הצג מפה
דירוג

רצף זמן