תוצאה
אישי
קטגוריה
299 / 266
89%
מגדר
1599 / 1408
89%
כללי
1825 / 1572
87%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:49:28
Run 10K 10.00 Km 01:04:06
Run 20K 20.00 Km 02:07:56
Run 21.1K 21.10 Km 02:07:56
Run 28K 28.40 Km 03:06:54
Run 30K 30.00 Km 03:19:53
Run 35.5K 35.50 Km 03:54:54
Run 37.5K 37.70 Km 04:13:15
Run 42.2K 42.20 Km 04:48:54
Total Run 42.20 Km 04:48:54
הצג מפה
דירוג

רצף זמן