תוצאה
אישי
קטגוריה
361 / 344
96%
מגדר
1599 / 1496
94%
כללי
1825 / 1696
93%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:53:02
Run 10K 10.00 Km 01:08:12
Run 20K 20.00 Km 02:14:36
Run 21.1K 21.10 Km 02:14:36
Run 28K 28.40 Km 03:16:05
Run 30K 30.00 Km 03:28:49
Run 35.5K 35.50 Km 04:05:06
Run 37.5K 37.70 Km 04:24:05
Run 42.2K 42.20 Km 05:02:28
Total Run 42.20 Km 05:02:28
הצג מפה