תוצאה
אישי
קטגוריה
625 / 224
36%
מגדר
1599 / 492
31%
כללי
1825 / 509
28%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 7.5K 7.70 Km 00:38:38
Run 10K 10.00 Km 00:49:12
Run 20K 20.00 Km 01:38:05
Run 21.1K 21.10 Km 01:38:05
Run 28K 28.40 Km 02:24:26
Run 30K 30.00 Km 02:34:05
Run 35.5K 35.50 Km 03:02:42
Run 37.5K 37.70 Km 03:16:34
Run 40K 40.00 Km 03:33:54
Run 42.2K 42.20 Km 03:47:52
Total Run 42.20 Km 03:47:52
הצג מפה